Läs här för att..

Bygg din pool säkert

du kan också ladda ner vår anvisningar på .pdf

Bygga pool med bra säkerhet

Här finner du exempel och anvisningar om hur man monterar och anlägger våra pooler.
Det finns också säkerhetsanvisningar som Ni bör beakta.

bygga_sakert1

Det finns dokument från vår poolredaktion, samt från några nöjda kunder som skickat in sin dokumentering av sitt poolbyggande till oss!

 

Poolsäkerhet

Boverket är ansvarig myndighet vad gäller säkerhetskrav. Dessa kan sammanfattas:

 • Bassänger på tomtmark skall utformas med ett tillfredsställande
  skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med
  maximalt 0,2 meter vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd.
  Lämpliga skyddsanordningar kan till exempel vara:
 • Ett minst 0,9 meter högt staket som ansluter till marken på ett sådant
  sätt att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte
  medger klättring. Om det finns en grind i staketet bör den förses med
  säkerhetsbeslag eller annan lämplig anordning som hindrar barn från
  att öppna grinden.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd och som
  har ett sådant utförande att risken för personskador begränsas. Täckningen bör fästas
  runt bassängen så att barn inte kan krypa under den. Den bör vara spänd så att vatten inte
  kan samlas ovan på och så att den inte sjunker mer än 20 cm under vattenytan om ett
  barn klättrar på den.

 

Att bygga pool

Bygglov behöver man inte ha för att anlägga en pool, men det kan ändå vara lämpligt att
kontakta den lokala byggnadsnämnden.
J&F Fritid har ingen egen personal för att göra poolmontage i dagsläget men hjälper till så
gott vi kan för att ni skall kunna sätta upp poolen på bästa sätt.
Vi har hela tiden telefonsupport till er eller den som bygger poolen
Många väjer att bygga poolen själva, men ibland efterfrågas hjälp med själva poolresningen.
Detta löses oftast enklast genom att fråga en lokal hantverkare som kanske också skall
bygga trädäcket kring poolen. En händig vän kan också vara bra att ha. Vi ger support!

Vi har också ett antal fristående poolbyggare knutna till oss, som vi kan rekommendera.
Dom gör själva upp affären med er utan inblandning från oss.
Har ni haft någon som hjälpt er som ni kan rekommendera är vi glada för tips.
Ni kanske själva vill ha lite ”extraknäck”? Ring eller maila oss då i så fall, och tala om detta för oss.

Montage storpool

Bygganvisning & säkerhet
(Redaktionen)

Klicka här för att hämta .pdf filen om byggsäkerhet

Att bygga egen pool…
(Nöjd kund)

Instruktionsbilder från kund i .pdf format

Vi visar gärna våra fina pooler!

För närvarande visar vi våra fina pooler hos oss i Fjugesta och hosos Poolcenter Syd i Helsingborg där kan du också köpa de flesta av våra tillbehör, samt se vår pool.
Leverans av pooler sker dock alltid från vårt centrallager i Fjugesta.

Vårt huvudkontor finner ni i Fjugesta.